水滴石穿 nghĩa là gì?

水滴石穿 nghĩa là gì?
5.4 (107.14%) 14 votes

水滴石穿thành ngữ tiếng Trung ám chỉ nước chảy lâu đến mức đá cũng bị xuyên qua. Dịch ra tiếng Việt chúng ta thường dùng từ “Nước chảy đá mòn“. Câu thành ngữ này nói lên ý nghĩa quá trình trình tác động lâu dài đều đặn sẽ có kết quả to lớn. Giống như nước năm này qua tháng khác chảy mãi có thể làm mòn đá cứng.

Do đâu mà có câu thành ngữ này, các bạn có muốn biết không? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu câu chuyện về câu thành ngữ tiếng Trung này nhé.

水滴石穿 - thành ngữ Nước chảy đá mòn

水滴石穿 – Nước chảy đá mòn – Câu thành ngữ nói về sự kiên trì, quyết tâm ở mức độ cao

水滴石穿 nước chảy đá mòn

Bài dịch: 水滴石穿 – Nước chảy đá mòn

Ngày xưa, có một vị huyện quan thanh minh liêm khiết tên gọi là Trương Quai Nhai, lúc đó ông ta đang là Sùng Dương huyện lệnh. Có một lần, ông đi tuần qua nhà kho, đúng lúc đó nhìn thấy người quản kho từ trong đi ra, tùy tiện nhặt một đồng tiền từ trong kho nhét vào trong túi áo. Trương Quai Nhai nhìn dáng vẻ như không có gì xảy ra của người trông kho, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa buồn, liền lập tức sai người bắt lại thẩm vấn. Người coi kho rất không phục cãi lại: “Chẳng phải chỉ là một đồng tiền thôi sao, có gì nghiêm trọng đâu”. Trương Quai Nhai không nói gì, cầm bút phê vào giấy “mỗi ngày một tiền, ngàn ngày ngàn tiền, dây cưa cây đứt, nước chảy đá mòn“. Nghĩa câu này chính là mỗi ngày trộm 1 đồng tiền, một ngàn ngày cũng sẽ được 1000 đồng tiền. Ngày ngày dùng dây để cưa cây, cây cũng sẽ có ngày đổ, nước ngày ngày rơi trên đá cứng, đá cũng sẽ có ngày bị xuyên thủng. Người trông kho đọc xong mấy câu này không biết nói gì nữa.

Câu thành ngữ này dùng để nói tới làm việc chỉ cần kiên trì, việc khó như thế nào cũng sẽ làm được. Một câu chuyện có vẻ không tích cực cho lắm, nhưng ý nghĩa câu thành ngữ này lưu truyền cho tới ngày nay lại mang ý nghĩa rất tích cực.:)

Một số từ đáng chú ý:

吭声 – hé răng, lên tiếng

若无其事 – như không có chuyện gì xảy ra

二话不说 – Một câu cũng không nói (đây cũng là thành ngữ luôn) 😀

Một số câu thành ngữ tương tự:

  • Có công mài sắt có ngày nên kim
  • Có chí thì nên

Tất cả bình luận

  • 水落石出 thì là gì nhỉ

    Em không dám đâu 9 Tháng Sáu, 2017 10:01 sáng Trả lời
    • Câu đó hình như nghĩa là cháy nhà ra mặt chuột. Đại ý nôm na là nước xuống thì đá ở dưới nước lộ ra.

      Gia cát lượng 9 Tháng Sáu, 2017 10:08 sáng Trả lời

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *