Cách dùng 恐怕 và 可能 trong tiếng Trung

Cách dùng 恐怕 và 可能 trong tiếng Trung
4.9 (97.14%) 7 votes

Trong chuyên mục ngữ pháp hsk 5 hôm nay, tiếng trung 520 xin được giúp các bạn phân biệt cách sử dụng 恐怕可能. Hai từ này, có lẽ các bạn đã gặp rất nhiều lần, ở rất nhiều nơi. Nhưng chắc chắn nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được trường hợp nào thì sử dụng từ nào.

恐怕 – Biểu thị dự đoán và long lắng. Khả năng biểu thị dự đoán của 恐怕 cũng tương tự như 大概,也许

可能 – Có các cách dùng sau:

  • Biểu thị khả năng có thể làm được, có thể thực hiện được.
  • Biểu thị dự đoán: Có lẽ, chắc là giống như 也许,或者
  • Biểu thị khả năng có thể trở thành hiện thực: Có thể

Cách dùng 恐怕 và 可能

Poster phim: 我可能不会爱你

Cách dùng 恐怕 và 可能

Giống nhau: Đều biểu thị khả năng dự đoán. Dịch là: Có lẽ, chắc là, có thể, e là…

Ví dụ:

  • 恐怕 / 可能来不了
  • 恐怕 / 可能有病了
  • 恐怕 / 可能不及格
  • 恐怕 / 可能不能来
  • 恐怕 / 可能不太好

Khác nhau: 

  1. 恐怕 – Dùng để dự đoán cho những việt không tốt, mặt tiêu cực. 可能  thì không bị hạn chế này.

Ví dụ:

我恐怕生病,影响学习 – không thể nói: 我可能生病,影响学习

恐怕你把这姑娘惯坏了。Không thể nói 可能你把这姑娘惯坏了。

我恐怕迟到,所以坐出租车去的。 Không nói: 我可能迟到,所以坐出租车去的。

他今天没来上课,恐怕是病了。 Có thể nói: 他今天没来上课,可能是病了。

那可能是某一事物的标志。Không nói: 那恐怕是某一事物的标志。

可能你自己就承担着责任。Không nói: 恐怕你自己就承担着责任。

2. 可能  – còn chịu sự bổ nghĩa của các phó từ “很” 非常,恐怕 không có cách dùng này.

很可能已经走了 =》 他恐怕走了 không nói  他很恐怕走了。

3. 可能 còn có cách dùng như danh từ, 恐怕 – không có cách dùng này.

我觉得没有可能。 không nói  我觉得没有恐怕

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *