Cách dùng 恐怕 và 可能 trong tiếng Trung

Cách dùng 恐怕 và 可能 trong tiếng Trung
4.8 (96.67%) 6 votes

Trong chuyên mục ngữ pháp hsk 5 hôm nay, tiếng trung 520 xin được giúp các bạn phân biệt cách sử dụng 恐怕可能. Hai từ này, có lẽ các bạn đã gặp rất nhiều lần, ở rất nhiều nơi. Nhưng chắc chắn nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được trường hợp nào thì sử dụng từ nào.

恐怕 – Biểu thị dự đoán và long lắng. Khả năng biểu thị dự đoán của 恐怕 cũng tương tự như 大概,也许

可能 – Có các cách dùng sau:

  • Biểu thị khả năng có thể làm được, có thể thực hiện được.
  • Biểu thị dự đoán: Có lẽ, chắc là giống như 也许,或者
  • Biểu thị khả năng có thể trở thành hiện thực: Có thể

Cách dùng 恐怕 và 可能

Poster phim: 我可能不会爱你

Cách dùng 恐怕 và 可能

Giống nhau: Đều biểu thị khả năng dự đoán. Dịch là: Có lẽ, chắc là, có thể, e là…

Ví dụ:

  • 恐怕 / 可能来不了
  • 恐怕 / 可能有病了
  • 恐怕 / 可能不及格
  • 恐怕 / 可能不能来
  • 恐怕 / 可能不太好

Khác nhau: 

  1. 恐怕 – Dùng để dự đoán cho những việt không tốt, mặt tiêu cực. 可能  thì không bị hạn chế này.

Ví dụ:

我恐怕生病,影响学习 – không thể nói: 我可能生病,影响学习

恐怕你把这姑娘惯坏了。Không thể nói 可能你把这姑娘惯坏了。

我恐怕迟到,所以坐出租车去的。 Không nói: 我可能迟到,所以坐出租车去的。

他今天没来上课,恐怕是病了。 Có thể nói: 他今天没来上课,可能是病了。

那可能是某一事物的标志。Không nói: 那恐怕是某一事物的标志。

可能你自己就承担着责任。Không nói: 恐怕你自己就承担着责任。

2. 可能  – còn chịu sự bổ nghĩa của các phó từ “很” 非常,恐怕 không có cách dùng này.

很可能已经走了 =》 他恐怕走了 không nói  他很恐怕走了。

3. 可能 còn có cách dùng như danh từ, 恐怕 – không có cách dùng này.

我觉得没有可能。 không nói  我觉得没有恐怕

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *