Về blogger

Blog này chủ yếu để chia sẻ kiến thức học tiếng Trung và những suy nghĩ của mình về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.